سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

وبینار‌های تازه

خاتمه یافته
وبینار علمی مروری بر بیماریهای شایع رماتیسمی
وبینار علمی مروری بر بیماریهای شایع رماتیسمی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
مانا 1 (مراقبتهای ادغام یافته ی ناخوشی های اطفال)
مانا 1 (مراقبتهای ادغام یافته ی ناخوشی های اطفال)
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
اورژانس های شایع بزر گسالان
اورژانس های شایع بزر گسالان
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
در حال برگزاری
دوره بین المللی کاربردهای علوم داده در صنعت سلامت
دوره بین المللی کاربردهای علوم داده در صنعت سلامت
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار مسمومیت های دارویی
وبینار مسمومیت های دارویی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
مسائل قانونی در اقدامات پزشکی
مسائل قانونی در اقدامات پزشکی
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
مدیریت بالینی انواع شوک
مدیریت بالینی انواع شوک
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
تشخیص و درمان انواع شوک ( با رویکرد هایپوولمیک ، کاردیوژنیک و تغذیه )
تشخیص و درمان انواع شوک ( با رویکرد هایپوولمیک ، کاردیوژنیک و تغذیه )
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
ارزیابی و درمان شوک ( با رویکرد شوک سپتیک و نوروژنیک )
ارزیابی و درمان شوک ( با رویکرد شوک سپتیک و نوروژنیک )
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
تیپ پلاستی در رینوپلاستی اولیه
تیپ پلاستی در رینوپلاستی اولیه
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
تازه های داروهای آنتی کواگولان در بیماریهای قلبی- عروقی
تازه های داروهای آنتی کواگولان در بیماریهای قلبی- عروقی
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار طبقه بندی اتیولوژی، علائم بالینی، تشخیص و درمان پر کاری تیروئید
وبینار طبقه بندی اتیولوژی، علائم بالینی، تشخیص و درمان پر کاری تیروئید
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
مصرف منطقی داروها در بروسلوز (تب مالت)
مصرف منطقی داروها در بروسلوز (تب مالت)
دارای 2 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
تب هموراژیک کریمه کنگو( CCHF )
تب هموراژیک کریمه کنگو( CCHF )
دارای 1/75 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار کاربردهای درمانی لیزر در علوم پزشکی (1)
وبینار کاربردهای درمانی لیزر در علوم پزشکی (1)
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
مراقبت های پیش از بارداری از منظر طب نوین و طب ایرانی
مراقبت های پیش از بارداری از منظر طب نوین و طب ایرانی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
عوامل ذهنی و روانی موثر در ورزش
عوامل ذهنی و روانی موثر در ورزش
دارای 2 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
اکوکاردیوگرافی و کاربرد آن در ارزیابی قلبی و عروقی
اکوکاردیوگرافی و کاربرد آن در ارزیابی قلبی و عروقی
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
اورژانس های گوارش
اورژانس های گوارش
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
آبله میمونی
آبله میمونی
دارای 2 امتیــاز بازآموزی
آنلاین