سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

وبینار‌های تازه

خاتمه یافته
تصویر برداری تومورهای استخوانی
تصویر برداری تومورهای استخوانی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
خاتمه یافته
CBCT در دندانپزشکی
CBCT در دندانپزشکی
دارای 2.5 امتیــاز بازآموزی
خاتمه یافته
سرخک و اهمیت آن در شرایط فعلی کشور
سرخک و اهمیت آن در شرایط فعلی کشور
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
خاتمه یافته
ملاحظات پزشکی ورزشی در کووید- 19 (2)
ملاحظات پزشکی ورزشی در کووید- 19 (2)
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
خاتمه یافته
تازه های مامایی
تازه های مامایی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
خاتمه یافته
درمانهای فیزیوتراپی در اسپوندیلولیستزیس
درمانهای فیزیوتراپی در اسپوندیلولیستزیس
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
خاتمه یافته
تغذیه در بیماریهای مزمن
تغذیه در بیماریهای مزمن
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
خاتمه یافته
تازه های HPV و زگيل تناسلي
تازه های HPV و زگيل تناسلي
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
خاتمه یافته
رمدسیویر در بیماران بد حال کووید
رمدسیویر در بیماران بد حال کووید
دارای 2 امتیــاز بازآموزی
خاتمه یافته
وبینار CPR بالغین با نگرش شیوع پاندمی کرونا ویروس و احیاء در شرایط خاص
وبینار CPR بالغین با نگرش شیوع پاندمی کرونا ویروس و احیاء در شرایط خاص
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
خاتمه یافته
رژیم درمانی چاقی در کودکان
رژیم درمانی چاقی در کودکان
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
خاتمه یافته
گفتار درمانی در سرفه مزمن: رویکردی جدید در درمان تیمی
گفتار درمانی در سرفه مزمن: رویکردی جدید در درمان تیمی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
خاتمه یافته
کاردرمانی در اسپاستی سیتی کودکان مبتلا به فلج مغزی
کاردرمانی در اسپاستی سیتی کودکان مبتلا به فلج مغزی
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
خاتمه یافته
آشنایی با مسئولیت قانونی پزشکان
آشنایی با مسئولیت قانونی پزشکان
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
خاتمه یافته
تداخل دارو و غذا
تداخل دارو و غذا
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
خاتمه یافته
نسخه نویسی در مامایی
نسخه نویسی در مامایی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
خاتمه یافته
وبینار بازگشت وزن و یا کاهش وزن ناکافی بدنبال جراحی های چاقی
وبینار بازگشت وزن و یا کاهش وزن ناکافی بدنبال جراحی های چاقی
دارای حداکثر 3 امتیاز آموزش مداوم
خاتمه یافته
راهکارهای پیشگیری از قصور پزشکی
راهکارهای پیشگیری از قصور پزشکی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
خاتمه یافته
اصول منطقی تجویز دارو در بیماران دیابتی
اصول منطقی تجویز دارو در بیماران دیابتی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
خاتمه یافته
وبینار نقش تغذیه بر سلامت روان
وبینار نقش تغذیه بر سلامت روان
دارای 2 امتیــاز بازآموزی
رایگان