سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

وبینار‌های تازه

خاتمه یافته
مدیریت عفونت‌های قارچی در بیماران کووید۱۹
مدیریت عفونت‌های قارچی در بیماران کووید۱۹
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
تغذیه و عوامل روانی در بیماران کرونایی
تغذیه و عوامل روانی در بیماران کرونایی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
تازه های تشخیص و درمان فشار خون بالا
تازه های تشخیص و درمان فشار خون بالا
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
مراقبت های ویژه
مراقبت های ویژه
دارای 2 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
درمان دیابت
درمان دیابت
دارای 2 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
عوارض واکنش های دارویی در پوست
عوارض واکنش های دارویی در پوست
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
حوادث عروق مغزی (استروک و هموراژیک)
حوادث عروق مغزی (استروک و هموراژیک)
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
اورژانس های مغز و اعصاب
اورژانس های مغز و اعصاب
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
اصول اخلاقی و ملاحظات قانونی در پزشکی
اصول اخلاقی و ملاحظات قانونی در پزشکی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
کبد چرب و پاتولوژی
کبد چرب و پاتولوژی
دارای 2 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
تغذیه در ایام کرونا
تغذیه در ایام کرونا
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
مروری بر اختلالات خواب،تشخیص و درمان
مروری بر اختلالات خواب،تشخیص و درمان
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
اصول تشخیص و درمان مسمومیت های شایع در ایران
اصول تشخیص و درمان مسمومیت های شایع در ایران
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
تصویربرداری و غربالگری
تصویربرداری و غربالگری
دارای 3 امتیاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
ورزش و کرونا (ملاحظات فعالیت ورزشی در زمان پاندمی کرونا در عموم مردم و ورزشکاران)
ورزش و کرونا (ملاحظات فعالیت ورزشی در زمان پاندمی کرونا در عموم مردم و ورزشکاران)
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
درمان و مدیریت پرفشاری خون
درمان و مدیریت پرفشاری خون
دارای حداکثر 2.25 امتیاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
بیماری‌هـای ریوی و واکسیناسیـون کووید 19
بیماری‌هـای ریوی و واکسیناسیـون کووید 19
دارای 3 امتیاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
برخورد تشخیصی و درمانی با ندول تیروئید با ارائه کیس
برخورد تشخیصی و درمانی با ندول تیروئید با ارائه کیس
دارای 2 امتیاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
وبینار انتخاب درمان در اختلالات اضطرابی و افسـردگی
وبینار انتخاب درمان در اختلالات اضطرابی و افسـردگی
دارای 2 امتیاز بازآموزی
رایگان
خاتمه یافته
مروری بر بیماری‌های عفونی شایع و مدیریت آنتی‌بیوتیک‌ها
مروری بر بیماری‌های عفونی شایع و مدیریت آنتی‌بیوتیک‌ها
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
رایگان