سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

وبینار‌های تازه

خاتمه یافته
تداخل دارو و غذا
تداخل دارو و غذا
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
نسخه نویسی در مامایی
نسخه نویسی در مامایی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار بازگشت وزن و یا کاهش وزن ناکافی بدنبال جراحی های چاقی
وبینار بازگشت وزن و یا کاهش وزن ناکافی بدنبال جراحی های چاقی
دارای حداکثر 3 امتیاز آموزش مداوم
آنلاین
خاتمه یافته
راهکارهای پیشگیری از قصور پزشکی
راهکارهای پیشگیری از قصور پزشکی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
اصول منطقی تجویز دارو در بیماران دیابتی
اصول منطقی تجویز دارو در بیماران دیابتی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار نقش تغذیه بر سلامت روان
وبینار نقش تغذیه بر سلامت روان
دارای 2 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
اورژانس های قلب و عروق
اورژانس های قلب و عروق
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار تروما
وبینار تروما
دارای 2 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار سردردهای شایع و مهم
وبینار سردردهای شایع و مهم
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
نحوه برخورد با بیماران دچار ترومای عروقی اندام تحتانی
نحوه برخورد با بیماران دچار ترومای عروقی اندام تحتانی
دارای امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
برخورد با آزمایش غیر طبیعی ادرار
برخورد با آزمایش غیر طبیعی ادرار
دارای حداکثر 2 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد
مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد
دارای 2.5 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار مشکلات شایع نوزادان
وبینار مشکلات شایع نوزادان
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار رادیولوژی
وبینار رادیولوژی
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
مدیریت عفونت‌های قارچی در بیماران کووید۱۹
مدیریت عفونت‌های قارچی در بیماران کووید۱۹
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
تغذیه و عوامل روانی در بیماران کرونایی
تغذیه و عوامل روانی در بیماران کرونایی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
تازه های تشخیص و درمان فشار خون بالا
تازه های تشخیص و درمان فشار خون بالا
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
مراقبت های ویژه
مراقبت های ویژه
دارای 2 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
درمان دیابت
درمان دیابت
دارای 2 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
عوارض واکنش های دارویی در پوست
عوارض واکنش های دارویی در پوست
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان