سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

وبینار‌های تازه

خاتمه یافته
حوادث عروق مغزی (استروک و هموراژیک)
حوادث عروق مغزی (استروک و هموراژیک)
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
اورژانس های مغز و اعصاب
اورژانس های مغز و اعصاب
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
اصول اخلاقی و ملاحظات قانونی در پزشکی
اصول اخلاقی و ملاحظات قانونی در پزشکی
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
کبد چرب و پاتولوژی
کبد چرب و پاتولوژی
دارای 2 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
تغذیه در ایام کرونا
تغذیه در ایام کرونا
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
مروری بر اختلالات خواب،تشخیص و درمان
مروری بر اختلالات خواب،تشخیص و درمان
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
اصول تشخیص و درمان مسمومیت های شایع در ایران
اصول تشخیص و درمان مسمومیت های شایع در ایران
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
تصویربرداری و غربالگری
تصویربرداری و غربالگری
دارای 3 امتیاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
ورزش و کرونا (ملاحظات فعالیت ورزشی در زمان پاندمی کرونا در عموم مردم و ورزشکاران)
ورزش و کرونا (ملاحظات فعالیت ورزشی در زمان پاندمی کرونا در عموم مردم و ورزشکاران)
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
درمان و مدیریت پرفشاری خون
درمان و مدیریت پرفشاری خون
دارای حداکثر 2.25 امتیاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
بیماری‌هـای ریوی و واکسیناسیـون کووید 19
بیماری‌هـای ریوی و واکسیناسیـون کووید 19
دارای 3 امتیاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
برخورد تشخیصی و درمانی با ندول تیروئید با ارائه کیس
برخورد تشخیصی و درمانی با ندول تیروئید با ارائه کیس
دارای 2 امتیاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار انتخاب درمان در اختلالات اضطرابی و افسـردگی
وبینار انتخاب درمان در اختلالات اضطرابی و افسـردگی
دارای 2 امتیاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
مروری بر بیماری‌های عفونی شایع و مدیریت آنتی‌بیوتیک‌ها
مروری بر بیماری‌های عفونی شایع و مدیریت آنتی‌بیوتیک‌ها
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
تشخیص و درمان بیماری‌های عفونی پوست
تشخیص و درمان بیماری‌های عفونی پوست
دارای 2 امتیاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
احیای قلبی ریوی در مطب
احیای قلبی ریوی در مطب
دارای حداکثر 2 امتیاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
برخورد با سنگ کلیه و عفـونت‌های ادراری
برخورد با سنگ کلیه و عفـونت‌های ادراری
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
تغذیـه در ایام پسا کرونـا
تغذیـه در ایام پسا کرونـا
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
تصویر برداری در پاندمی عفونت کووید 19
تصویر برداری در پاندمی عفونت کووید 19
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار ارتقای سلامت در دوران اپیدمی کووید 19
وبینار ارتقای سلامت در دوران اپیدمی کووید 19
با رویکردهای توانبخشی و پزشکی ورزشی
آنلاین
رایگان