سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

دوره‌های آموزش همگانی

توصیه‌های طب سنتی ایرانی در شرایط و بیماری‌های مختلف (مجموعه موشن گرافیک)
توصیه‌های طب سنتی ایرانی در شرایط و بیماری‌های مختلف (مجموعه موشن گرافیک)
آموزش همگانی رایگان
مجازی
رایگان
شنای امن و راهکارهای پیشگیری از غرق شدن
شنای امن و راهکارهای پیشگیری از غرق شدن
مجازی
رایگان
(۱۰۶۹۷)
چگونه در برابر زلزله آماده باشیم؟ (آموزش همگانی)
چگونه در برابر زلزله آماده باشیم؟ (آموزش همگانی)
مجازی
رایگان
(۴۲۹۴۳)
آرامش بخشی «ذهن و روان» برای مقابله بهتر با ویروس کرونا
آرامش بخشی «ذهن و روان» برای مقابله بهتر با ویروس کرونا
مجازی
رایگان
(۱۳۱۷۰)
ویژه ناشنوایان: پیشگیری و مراقبت‌های کرونا
ویژه ناشنوایان: پیشگیری و مراقبت‌های کرونا
مجازی
رایگان
(۲۲۲۴)
ویروس کرونا: پیشگیری و دانستنی‌های ضروری (آموزش همگانی)
ویروس کرونا: پیشگیری و دانستنی‌های ضروری (آموزش همگانی)
مجازی
رایگان
(۵۹۵۶۱)