سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

راهنمای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس: ویژه کارکنان آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و تحقیقاتی مرتبط

راهنمای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس: ویژه کارکنان آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و تحقیقاتی مرتبط

راهنمای پیشگیری و کنترل کووید 19 (کرونا ویروس) ویژه کارکنان آزمایشگاه های تشخیص طبی و تحقیقاتی مرتبط:

دانلود راهنما (PDF)

دوره‌های پیشنهادی

5e314232bd930_coronavirus-bozorgraah.jpg
دانستنی‌های ضروری ویروس کرونا (ویژه جامعه پزشکی)
رایگان
5e368da3ebf73_crona-3.jpg
ویروس کرونا: پیشگیری و دانستنی‌های ضروری (آموزش همگانی)
رایگان
5e4ff0eb60e87_corona3.jpg
کرونا: احتیاطات و پیشگیری‌های اولیه ویژه پزشکان و مراقبین سلامت
رایگان
5e554292ce711_corona-epidemiology.jpg
کرونا ویروس از نگاه اپیدمیولوژی
رایگان

آخرین مقالات