سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

آخـریــن مطالب «مقالات تخصصی»

توصیه‌های ضروری برای مدیریت بیماران مشکوک در شیفت پزشکان شاغل در بخش اورژانس کشور

توصیه‌های ضروری برای مدیریت بیماران مشکوک در شیفت پزشکان شاغل در بخش اورژانس کشور

از آنجایی که بخش اورژانس بیمارستان به عنوان ورودی پر خطر بیمارستان در خصوص بیماران بدون تشخیص و با احتمال قابلیت سرایت می باشد؛ لازم است که رعایت این نکات را مد نظر قرار دهیم:

۱- در ابتدای هر شیفت 12 ساعته در اورژانس با حضور سوپروایزر و سرشیفت پرستاری اورژانس و پزشک عمومی اورژانس یا درمانگاه شبانه روزی بیمارستان (در صورت وجود) همفکری شده و هماهنگی‌های لازم در خصوص عدم استفاده از کورتون و الزام استفاده از وسایل حفاظت فردی و معاینه صورت بگیرد.

۲. اختصاص ماسک ساده طبی به بیمارانی که در تریاژ سرفه، عطسه و یا دیسترس تنفسی مشکوک دارند و جداسازی ردیف صندلی بیماران مشکوک تنفسی و تب دار.

۳. جداسازی بیماران از تریاژ و سالن انتظار و اتاق ایزوله نشان گذاری شده با خط خاکستری مشخص
تبصره: انتقال مستقیم بیماران پذیرش شده شدید تنفسی اعزام از سایر مراکز به بخش های بستری و ایزوله و ویژه تعیین شده (عدم توقف در اورژانس).

۴. ضمن استفاده متناسب از لوازم حفاظت فردی، معاینه اول پزشکی در اتاق ایزوله اورژانس صورت گیرد.

۵. توجه به تابلوی بیمارانی که دچار تب و دیسترس تنفسی هستند (که نیاز به CXR در دو نما مد نظر است.)

۶. ایجاد فاصله بیمار مشکوک (حداقل یک و نیم متر) با سایر بیماران

۷. ترخیص بیماران با علائم خفیف پس از ثبت مشخصات بیمار و اعلام به رابط کنترل عفونت بیمارستان

۸. خودداری از سرم تراپی و تجویز کورتون و آنتی بیوتیک غیر ضروری در اورژانس که سبب ماندگاری چند ساعته بیمار و ازدحام می شود.

۹. تعویض ماسک پزشک و پرسنل درمانی پس از مرطوب شدن.

۱۰. پیشگیری از اقدامات heroic و تماس با فوکال پوینت عفونی دانشگاه با کمک رابط کنترل عفونت بیمارستان در موارد مشکوک.

۱۱. استفاده از ماسک N95در لحظه ویزیت بیماران دیسترس تنفسی و انجام پروسیجرهای تنفسی.

۱۲. مطالعه دستورالعمل های کشوری ابلاغی به ویژه در نکات اورژانس، مدیریت بیماران تنفسی مشکوک، درخواست ترخیص بارضایت شخصی در اورژانس.

۱۳. تداوم ارتباط مستمر با ستاد دانشگاه تحت پوشش.

ادامه مطلب